Over biotech

Biotechnologie is technologie gebaseerd op biologie. Biotechnologie analyseert en gebruikt (eigenschappen van) dieren, planten en micro-organismen om medicijnen, voedsel of nieuwe stoffen te produceren. Dit kan variëren van kaas maken tot bacteriën kweken die vaccins produceren. Wetenschappers maken ook uitgebreid gebruik van biotechnologische technieken in hun basisonderzoek om het leven te begrijpen.

Biotech is …

  • Fundamenteel onderzoek: de studie van organismen op moleculair niveau (genen, eiwitten en moleculen). Een beter begrip van moleculaire mechanismen van planten die de opbrengst, groei en interacties van planten met de biotische en abiotische omgeving regelen, kan bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van duurzamere landbouwmethoden die vereist zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden met een lagere impact op de omgeving.
  • Agrarische biotech: de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve toepassingen die geschikt zijn voor voedselproductie, bio-materialen en medicijnen. Omdat er momenteel wereldwijd landbouwproblemen zijn, is het optimaliseren van gewasopbrengst en -kwaliteit met een minimale impact op het milieu van het grootste belang. Het doel is om gewassen te ontwikkelen die toleranter zijn voor de snel veranderende en strengere omgevingen die te kampen hebben met watertekort of extreme temperaturen. Duurzaam geteelde planten kunnen ook worden gebruikt als een hernieuwbare en milieuvriendelijke bron voor biobrandstoffen, biomaterialen en biofarmaceutische producten, en planten met een nieuwe samenstelling beter geschikt voor industriële verwerking zijn een zeer waardevol product voor de bio-gebaseerde samenleving van morgen.
  • Medische biotechnologie: de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en technologieën op basis van wat we in de natuur vinden om ziektes te helpen bestrijden. Een klassiek voorbeeld is het gebruik van gist om insuline te produceren voor diabetespatiënten. Een geavanceerder voorbeeld is het isoleren en manipuleren van de eigen immuuncellen van kankerpatiënten om hen te bewapenen tegen de kanker, voordat ze opnieuw geïntroduceerd worden in de patiënten zelf (adoptieve celoverdracht). Als zodanig kunnen hormonen, vaccins en antibiotica worden geproduceerd, regeneratieve therapieën en nieuwe diagnostische instrumenten voor ziekten kunnen worden ontwikkeld en zelfs kunstmatige organen kunnen worden gecreëerd.
  • Industriële biotechnologie: de toepassing van bio-katalyse, gebruik makend van alternatieve substraten en energiebronnen zoals levende cellen – gist, schimmels, bacteriën, planten – en enzymen in industriële processen. Zo is er minder energie nodig, wordt er minder afval geproduceerd en worden er gemakkelijker afbreekbare producten gesynthetiseerd die uiteindelijk in de richting van een propere industriële productie gaan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van bacteriestammen die efficiënter biologisch afbreekbare kunststoffen produceren, de productie van ethanol uit overschotten van de voedingsindustrie, de productie van vitamine B2 met behulp van een schimmel (Ashbya gossypii) als biokatalysator, enz.