Natuur voor biotech

De natuur is van groot belang voor biotechnologisch onderzoek.

Biodiversiteit betekent de variëteit in het type en aantal levende wezens dat aanwezig is in een bepaald ecosysteem. Verlies van biodiversiteit kan potentieel verstrekkende en langetermijneffecten hebben op de volksgezondheid. Daarnaast is biodiversiteit cruciaal voor biotechnologisch onderzoek. Biotechnologen bestuderen levende organismen op moleculair niveau, en de antwoorden op veel van hun onderzoeksvragen zijn te vinden in de natuur. Hoe meer de natuur de overhand heeft, hoe meer systemen beschikbaar zijn om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd. Zodra dieren- of plantensoorten uitsterven, komen ze nooit meer terug. Daarom is het behoud van de biodiversiteit van het grootste belang.

Biotechnologie is afhankelijk van de biodiversiteit. Een paar voorbeelden:

  • Met behulp van bio-informatica bestuderen wetenschappers de evolutie en oorsprong van soorten en de rol van genen daarin.
  • Biodiversiteit kan worden gezien als de bron van alle gewassen en diersoorten die gedomesticeerd en gefokt zijn sinds het begin van de landbouw. Moderne plantenveredeling richt zich op het verhogen van plaag- en ziekteresistentie in gewassen of het verhogen van de voedingswaarde van gewassen. Hoe groter de genetische variatie die beschikbaar is in de natuur, hoe meer mogelijkheden er zijn voor fokkers en wetenschappers om eigenschappen van interesse te vinden en te combineren.
  • 80% van de huidige geneesmiddelen heeft een biologische oorsprong of is geïnspireerd door de natuur. Enkele bekende voorbeelden zijn penicilline, aspirine en taxol voor kankerbehandelingen. De zoektocht naar biologisch actieve verbindingen gaat door.

Natuurlijke omgevingen van goede kwaliteit en toegankelijke groene ruimten bieden meerdere voordelen voor de menselijke gezondheid en het welzijn. Het beschermen van de natuur is direct gunstig voor de gezondheid, bijvoorbeeld door de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, extreme temperaturen te bufferen en de verspreiding van infectieziekten te beperken.

Help ons de natuur te beschermen via een gift of word lid van Natuurpunt.