Biotech voor natuur

Dagelijks sterven bepaalde dier- en plantensoorten uit, vaak door aantasting of vernietiging van hun biotoop. Biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van de biodiversiteit, maar het is geen wondermiddel. Het is slechts een deel van de oplossing.

  • Plantenbiotechnologie

Moderne plantenveredeling richt zich op hogere oogstopbrengsten. Door de gewasefficiëntie te verbeteren, is er in principe minder land nodig voor de landbouw en kan meer land worden gebruikt voor natuurbehoud. Deze benaderingen bieden ook een perspectief voor de ontwikkeling van landbouwgewassen die een stabiele opbrengst garanderen, zelfs als de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Op deze manier kunnen nieuwe gewasvariëteiten helpen omgaan met de effecten van klimaatverandering en kunnen ze de landbouw in een meer droge omgeving in ontwikkelingslanden mogelijk maken. Planten die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen hebben minder pesticiden nodig, wat de biodiversiteit in de nabijheid van de velden ten goede komt en de negatieve milieueffecten van voedselproductie in het algemeen vermindert. Biotechnologie kan het tempo van de ontwikkeling van deze hoogproductieve, meer droogte- of meer plaagresistente gewassen versnellen. Net zoals bij andere (nieuwe) technologieën, kan niet van alle biotech-toepassingen gezegd worden dat ze een milieuvriendelijke landbouw ten goede komen. Uiteraard zijn regelgeving en toezicht nodig, zodat biotechnologie ingezet wordt ten dienste van de natuur.

  • De studie van nuttige bodemmicroben

Biotechnologen bestuderen ook plantgroeibevorderende microben, die van nature in de bodem voorkomen. Deze micro-organismen kunnen functioneren als biobemesters en blijken de plantengroei te bevorderen door verschillende mechanismen zoals het verhogen van de toevoer van voedingsstoffen, het verhogen van de wortelbiomassa en het verhogen van de efficiëntie van de verwerving van nutriënten door de plant.

  • Levensmiddelenbiotechnologie

Vleesconsumptie is een van de grootste oorzaken van klimaatverandering. Daarom vermindert het eten van plantaardige producten onze ecologische voetafdruk. Biotech kan helpen door plantaardige voedingsproducten gezonder te maken. Dankzij biotech kan vitamine B12 op een duurzame manier worden geproduceerd.

  • Bio-economie

Een andere grote bijdrage aan de klimaatverandering is de op kolen, olie en gas gebaseerde industrie, die brandstof levert voor auto’s, vliegtuigen en allerlei materialen die ons leven gemakkelijk maken. Het eerste en belangrijkste doel is het verbruik van brandstoffen en materialen te verminderen, het gebruik van vliegtuigen en auto’s te minimaliseren en onnodige verpakkingen te vermijden. Maar toch, sommige energie en materialen zullen nog steeds nodig zijn. Biotech biedt oplossingen. Biotech kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bomen te ontwikkelen met celwanden die gemakkelijker te verwerken zijn tot eenvoudige suikers. Deze suikers kunnen vervolgens verder worden gefermenteerd tot bio-ethanol of andere biogebaseerde producten, zoals biokunststoffen. Energie en materialen uit planten zijn slechts een extra bron, naast zonne- en windenergie. We kunnen ons niet veroorloven nee te zeggen tegen mogelijke oplossingen die de klimaatverandering kunnen verzachten.

  • Biodiversiteit

Biotech kan bedreigde soorten beschermen tegen uitsterven. Het verhaal van de Amerikaanse kastanje is een mooi voorbeeld. Amerikaanse kastanjebomen (Castanea dentate) behoorden tot de grootste, hoogste en snelstgroeiende bomen. De kastanjes voedden miljarden dieren, tot een schimmel (Cryphonectria parasitica) deze bomen meer dan een eeuw geleden bijna doodde, waardoor er te weinig voeding is voor deze dieren. De Amerikaanse kastanjeboom heeft het tot nu toe overleefd door stompspruiten naar boven te sturen, maar ook deze bezwijken opnieuw door de schimmel. Dezelfde schimmel bedreigt ook de Europese kastanjebomen (Castanea sativa). Biotechnologie kan helpen om de Amerikaanse kastanjeboom van uitsterven te redden en daardoor het ecosysteem van 100 geleden te herstellen (zie The American Chestnut Foundation).

Help ons de natuur te beschermen via een gift of word lid van Natuurpunt.