Hutsepotbos

Het Hutsepotbos maakt deel uit van het natuurgebied Rijvissche dat een  aantal belangrijke kwaliteiten heeft. Zo is het bodemreliëf er nagenoeg niet gewijzigd – een uitzonderlijke situatie in onze verstedelijkte regio. Het gebied ondergaat nog altijd de invloed van de Scheidbeek en evolueert van een natte depressie met kleibodem in het noorden – waar het gebied eveneens een waterbergende functie vervult – naar een zandleem- en ten slotte zandbodem in het zuiden. De enige uitzondering hierop zijn de zone waarin twee villa’s zijn gebouwd, het kasteelpark en de tracés van de voormalige spoorwegbedding en trambedding. Hier is het oorspronkelijke bodemreliëf significant gewijzigd door menselijk ingrijpen, maar omwille van de historische waarde van deze ingrepen wordt dit nu als een kwaliteit gewaardeerd. Het grootste deel van Rijvissche staat op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol tot zeer waardevol. In het Hutsepotbos zelf huist momenteel een vossenfamilie. De natte zone, noordelijk van het bos staat driekwart van het jaar onder water en is een prima gebied voor ijsvogel, dodaars, meerkoet en waterhoen in het broedseizoen en een prima overwinteringsgebied voor o.a. wintertaling en krakeend.

Ligging en aankopen Hutsepotbos. In het rood staat de aankoop van 5 september 2018, waarvoor de financiering nog niet geheel rond is. In het donkergroen staan de terreinen die Natuurpunt al vóór 2018 in eigendom hadden. In het bleekgroen staan gronden aangekocht in onverdeeldheid. Natuurpunt is daar momenteel de helft eigenaar van.

Hier vind je wat geschiedenis over Hutsepotbos acties:

Help de natuur een handje door een gift of word lid van Natuurpunt.

Je kan de natuur in Gent ook helpen door voor 11 februari 2021 een STEUNSCHRIFT te sturen naar de stad Gent.